Underhåll av braskamin

Utför endast underhåll på braskaminen när den kall. Det dagliga underhållet är minimalt. På den här sidan hittar du information om hur du tar hand om din braskamin på bästa sätt.

Underhåll och skötsel

Det är enklast att dammsuga braskaminens utsida med ett litet dammsugarmunstycke med mjuk borst – eller damma av den med en torr, mjuk trasa eller dammvippa. Men kom ihåg – bara när braskaminen är kall. Använd inte vatten, sprit eller någon form av rengöringsmedel eftersom det skadar lacken. En gång om året bör braskaminen få noggrant underhåll. Ta bort aska och sot från brännkammaren. Smörj luckan och stängningsbeslagen med kopparfett.

Service av braskaminen

Minst vartannat år bör braskaminen genomgå grundlig förebyggande service.
Service omfattar bl.a.

  • noggrann rengöring av braskaminen
  • smörjning av gångjärn med kopparfett
  • kontroll och ev. byte av packningar
  • justering av handtag/lucka
  • kontroll av Autopilot
  • ev. byte av fjäder i Autopilot
  • kontroll och ev. byte av värmeisolerande material

Servicen ska utföras av en behörig montör. Använd endast originalreservdelar.

Rengöring av braskaminen

Innan du börjar rengöra braskaminen ska du skjuta reglerspaken till min. för att förhindra att sot och aska tränger in i Autopiloten.

Braskaminens lucka/glasruta

Kontrollera att det inte sitter aska och sotpartiklar i luckramens luftspringor.

Om glasrutan är sotig kan du rengöra den med en bit fuktat hushållspapper som doppats i aska. Kontrollera regelbundet att luckans packningar är hela och mjuka. Byt dem om så inte är fallet. Använd endast originalpackningar som du kan köpa hos återförsäljaren.

Braskaminens baffelskiva

Ta ut baffelskivan. Skjut skivan framåt, lyft den uppåt och lite åt sidan. Tippa den ena sidan nedåt. Nu är skivan lös och kan tas ur brännkammaren. Ta ut baffelskivan av järn. Räta ut transportsäkringen. Lyft av skivan från krokarna och ta sedan ut den.

Braskaminens ytbeläggning

I vanliga fall behöver ytbeläggningen inte efterbehandlas. Däremot kan du laga eventuella lackskador med Senothermspray (kan köpas hos återförsäljaren).

Braskaminens isolering

Braskaminens effektiva, men porösa isolering i brännkammaren kan med tiden bli sliten och skadas. Det har ingen betydelse för kaminens effektivitet om isoleringen spricker. Om det uppstår sprickor i ryggplåten på modellerna HWAM 4100, HWAM 4200, HWAM 4300, HWAM 5530 och HWAM I40/55 ska den bytas, eftersom det kan leda till att sekundärluften sprids fel i brännkammaren. Isoleringen bör också bytas om det blir hål, bitar faller av eller slitaget överstiger hälften av den ursprungliga tjockleken.

Tömning av asklåda

Det är lättast att tömma asklådan genom att dra en soppåse över lådan, vända lådan upp och ner och sedan dra den försiktigt ur påsen. Askan slängs i hushållsavfallet.

Askan måste vara helt kall innan den töms ur. Observera att det kan vara glöd i askan i upp till 24 timmar efter att brasan har slocknat!

Underhåll av braskamin med hisslucka

Gäller HWAM I30/45, HWAM I30/55, HWAM I30/65

Hissluckans mekanism består av kedjedrift som är placerad på vardera sidan av braskaminen och en fjäder som sitter under braskaminen. Om luckan glider trögt kan du smörja kedjehjulens bussningar och luckans gångjärn med kopparfett. Det bör göras en gång om året. Om luckan glider för lätt är fjädern för lös. Dra åt den med ett specialverktyg. Fråga din lokala HWAM-återförsäljare.

OBS: Du bör alltid få dessa delar smorda och reparerade av en fackman.