Varmelagring

Lagring av värme är ett fenomen som vi känner igen från de stora massugnarna, där värmen lagras i teglet som omger brännkammaren.

Vid värmelagring i en braskamin kombineras kaminens förmåga att snabbt och behagligt sprida konvektionsvärmen med massugnens förmåga att lagra värme.

HWAM 3500-serien, HWAM 3650 och HWAM 3660 är försedda med värmemagasin. Värmemagasinet kan fyllas med många stenar som har stor kapacitet att lagra värmen från braskaminen och sedan långsamt avge den till rummet, även lång tid efter att elden har slocknat. Det gör att man kan dra fördel av såväl braskaminens konvektionsvärme som massugnens värmelagring. Alltihop är inpackat i den snygga HWAM-designen.

Medan man eldar i braskaminen värms stenarna i värmemagasinet upp. När elden i brännkammaren har slocknat fortsätter stenarna att avge den lagrade värmen. På så vis får man kontinuerlig och behaglig värme i rummet, även lång tid efter att elden har slocknat. Provmätningar har visat att stenarna i det lilla värmemagasinet förblir varma i upp till 10 timmar efter den sista eldningen och i det stora värmemagasinet i upp till 14 timmar.

HWAM 3130, HWAM 3520, HWAM 3650, HWAM 3660, HWAM 3760, HWAM 4150, HWAM 4160, HWAM 4550, HWAM 4560, HWAM 4660 och HWAM 5530 är försedda med värmemagasin.

En extra detalj är att HWAM 3520, HWAM 3650 och HWAM 3660 är försedda med ett reglerhandtag som öppnar eller stänger av tillförseln av konvektionsluft till värmemagasinet. Med stängt konvektionsspjäll håller värmemagasinet kvar den lagrade värmen i stenarna längst, medan värmen sprids snabbast i rummet när konvektionsspjället öppnas.