Material

På HWAM använder vi både plattjärn och gjutjärn vid tillverkningen av våra braskaminer.

Det ger många möjligheter att skapa snygg design och snygg design är något av det vi på HWAM prioriterar högt.

Stål och gjutjärn har olika goda egenskaper och tillsammans gör de det möjligt att tillverka en bra, funktionell braskamin med snygg design.

I viss utsträckning använder vi även gjutjärn i braskaminernas konstruktion. Gjutjärn har bra formstabilitet och hög värmeledningsförmåga. Smältpunkten för stål är 1 600 °C medan den är 1 200 °C för gjutjärn.