Förbränningsluftsystem

Ingen eld utan syre. Så är det bara. Därför måste det finnas en konstant luftström till braskaminen for att du ska få ren och effektiv förbränning i din nya braskamin.

Moderna hus ska vara både energieffektiva och miljövänliga och är följaktligen mycket täta. Visst är det förnuftigt, men det kan vara ett problem om braskaminen ska få tillräckligt mycket luft, vilket är viktigt för att elden ska ta sig ordentligt. Framförallt om det dessutom har installerats värmeåtervinning som cirkulerar luften mekaniskt i rummen i huset. Man kan givetvis öppna ett fönster, men vem har lust att göra det en kall vinterdag bara för att braskaminen ska få luft?

Självklart har HWAM tänkt på detta. Lösningen är ett förbränningsluftsystem som ser till att det är en konstant tillförsel av luft till braskaminen. Med HWAM eller WIKINGs förbränningsluftsystem skapas det ett nästan helt slutet kretslopp. Luften som brasan behöver sugs in i braskaminen via röret som går ut i det fria genom ytterväggen. När brasan brinner fortsätter luftströmmen upp genom skorstenen och sluter därmed kretsloppet.