Glasspolning

Levande eld både fascinerar och lugnar. Lågorna är dessutom vackra att betrakta under alla faser, från upptändning till glödskikt.

Därför är det viktigt att glasrutan på en HWAM- eller WIKING-kamin inte blir sotig under förbränningen.

HWAM har utvecklat en funktion som ser till att det konstant strömmar uppvärmd luft över glasrutan för att förhindra att den blir sotig.

Alla HWAM och WIKING braskaminer har glasspolning.