HWAM Fördelar

Vi vill framhäva de uppenbara fördelarna med HWAM. Många av fördelarna är unika HWAM-egenskaper utvecklade av designers som ständigt sätter upp nya mål för användarvänlighet, design och prestanda. Därför har HWAM blivit synonymt med arkitektritade braskaminer med enastående funktionalitet – en position som förpliktigar!Förbränningssystemer

När du väljer en HWAM ller WIKING braskamin får du en braskamin som hjälper dig få mycket bra förbränning.
Alla braskaminer från HWAM och WIKING är som standard försedda med HWAM® Autopilot™ eller WIKING® Automatic™.
Vill du ha en elektronisk och mer avancerad lösning kan du köpa HWAM® SmartControl™ till de flesta av HWAMs braskaminer.

HWAM® SmartControl™ - Läs mer här

HWAM® Autopilot™ - Läs mer här

WIKING® Automatic™ - Läs mer här

HWAM® Autopilot™

En braskamin med HWAM® Autopilot™ ser till att förbränningen alltid blir bra – till nytta för både miljön och vedbudgeten – utan manuell reglering av lufttillförseln.

Med hjälp av en bimetallfjäder regleras lufttillförseln till brännkammaren automatiskt, så att du får ut så mycket värme som möjligt ur veden. Bimetallfjädern vecklas ut respektive dras ihop efter temperaturen i brännkammaren och styr därmed spjället så att rätt mängd luft släpps in till brasan.

Alla braskaminer från HWAM är som standard försedda med HWAM® Autopilot™.

Se videon om fördelarna med HWAM® Autopilot™ här ►

HWAM® Autopilot™

WIKING® Automatic™

I en braskamin från WIKING regleras luften helt automatiskt av WIKING® Automatic™ vid upptändning och påfyllning av ved. En värmekänslig bimetallfjäder expanderar eller krymper ihop beroende på temperaturen i braskaminen. Vid upptändning är spjället öppet så att rätt mängd förbränningsluft förs in till lågorna och får fart på brasan. Temperaturen stiger snabbt, spjället stängs automatiskt och förbränningen blir ren och effektiv. När brasan börjar slockna öppnas spjället igen automatiskt och du kan antingen lägga på mer ved eller låta brasan slockna helt.

Med WIKING® Automatic™ får du många fördelar:

 • Bättre komfort
 • Enklare upptändning
 • Ren och effektiv förbränning
 • Mindre miljöpåverkan

Se videon om fördelarna med WIKING® Automatic™ här ►

WIKING® Automatic™

HWAM® SmartControl™
Med HWAM® SmartControl™ slipper du lägga tid och energi på att försöka få den optimala och mest miljövänliga förbränningen i braskaminen – det sköter den elektroniska styrningen åt dig.
Du behöver bara ladda ned vår app IHS Smart Control till din telefon eller surfplatta och ställa in rumstemperaturen på önskad nivå – appen meddelar när det är dags att lägga på mer ved för att hålla den temperaturen. Du behöver inte ens reglera spjällen.

För att eld ska uppstå behövs rätt mängd ved, värme och syre. Och för att få den renaste och mest miljövänliga förbränningen måste det vara helt rätt kombination av ved, syre och temperatur.

Därför har vi i samarbete med DTU (Danmarks Tekniske Universitet) utvecklat HWAM® SmartControl™ som automatiskt ser till att det är en optimal kombination av syre och temperatur så att du får en ren förbränning. Rätt mängd syre är mycket viktig för optimal förbränning. HWAM® SmartControl™ mäter konstant syrenivån i braskaminens utgång och kan på så sätt ställa in ventilerna så att det alltid är rätt mängd syre. Brasans temperatur måste upp på minst 750 °C så snabbt som möjligt eftersom risken för gas- och partikelutsläpp minskar vid denna temperatur. HWAM® SmartControl™ ser till att luftventilerna hålls i rätt läge så att denna temperatur uppnås.

Med tanke på att Danmark har de strängaste kraven i Europa vad gäller partikelutsläpp från braskaminer kan du tryggt och med gott samvete tända en brasa och vara förvissad om att braskaminen sköter jobbet åt dig.

Se videon om fördelarna med HWAM® SmartControl™ här ►

HWAM® SmartControl™

Varmelagring

Lagring av värme är ett fenomen som vi känner igen från de stora massugnarna, där värmen lagras i teglet som omger brännkammaren.

Vid värmelagring i en braskamin kombineras kaminens förmåga att snabbt och behagligt sprida konvektionsvärmen med massugnens förmåga att lagra värme.

HWAM 3500-serien, HWAM 3650 och HWAM 3660 är försedda med värmemagasin. Värmemagasinet kan fyllas med många stenar som har stor kapacitet att lagra värmen från braskaminen och sedan långsamt avge den till rummet, även lång tid efter att elden har slocknat. Det gör att man kan dra fördel av såväl braskaminens konvektionsvärme som massugnens värmelagring. Alltihop är inpackat i den snygga HWAM-designen.

Medan man eldar i braskaminen värms stenarna i värmemagasinet upp. När elden i brännkammaren har slocknat fortsätter stenarna att avge den lagrade värmen. På så vis får man kontinuerlig och behaglig värme i rummet, även lång tid efter att elden har slocknat. Provmätningar har visat att stenarna i det lilla värmemagasinet förblir varma i upp till 10 timmar efter den sista eldningen och i det stora värmemagasinet i upp till 14 timmar.

HWAM 3130, HWAM 3520, HWAM 3650, HWAM 3660, HWAM 3760, HWAM 4150, HWAM 4160, HWAM 4550, HWAM 4560, HWAM 4660 och HWAM 5530 är försedda med värmemagasin.

En extra detalj är att HWAM 3520, HWAM 3650 och HWAM 3660 är försedda med ett reglerhandtag som öppnar eller stänger av tillförseln av konvektionsluft till värmemagasinet. Med stängt konvektionsspjäll håller värmemagasinet kvar den lagrade värmen i stenarna längst, medan värmen sprids snabbast i rummet när konvektionsspjället öppnas.

Material

På HWAM använder vi både plattjärn och gjutjärn vid tillverkningen av våra braskaminer.

Det ger många möjligheter att skapa snygg design och snygg design är något av det vi på HWAM prioriterar högt.

Stål och gjutjärn har olika goda egenskaper och tillsammans gör de det möjligt att tillverka en bra, funktionell braskamin med snygg design.

I viss utsträckning använder vi även gjutjärn i braskaminernas konstruktion. Gjutjärn har bra formstabilitet och hög värmeledningsförmåga. Smältpunkten för stål är 1 600 °C medan den är 1 200 °C för gjutjärn.

Förbränningsluftsystem

Ingen eld utan syre. Så är det bara. Därför måste det finnas en konstant luftström till braskaminen for att du ska få ren och effektiv förbränning i din nya braskamin.

Moderna hus ska vara både energieffektiva och miljövänliga och är följaktligen mycket täta. Visst är det förnuftigt, men det kan vara ett problem om braskaminen ska få tillräckligt mycket luft, vilket är viktigt för att elden ska ta sig ordentligt. Framförallt om det dessutom har installerats värmeåtervinning som cirkulerar luften mekaniskt i rummen i huset. Man kan givetvis öppna ett fönster, men vem har lust att göra det en kall vinterdag bara för att braskaminen ska få luft?

Självklart har HWAM tänkt på detta. Lösningen är ett förbränningsluftsystem som ser till att det är en konstant tillförsel av luft till braskaminen. Med HWAM eller WIKINGs förbränningsluftsystem skapas det ett nästan helt slutet kretslopp. Luften som brasan behöver sugs in i braskaminen via röret som går ut i det fria genom ytterväggen. När brasan brinner fortsätter luftströmmen upp genom skorstenen och sluter därmed kretsloppet.

Konvektion

Konvektionskaminer ger ett behagligt inomhusklimat och en jämn temperatur i hela rummet.

Alla braskaminer från HWAM och WIKING är konvektionskaminer, det vill säga att braskaminen mycket snabbt avger värme efter upptändningen. Värmen sprids av en naturlig luftström och inte genom värmestrålning. Resultatet är ett behagligt inomhusklimat och en jämn temperatur i hela rummet.

En annan fördel är att braskaminens utsida inte blir särskilt varm. Det går alltså att ställa möbler ganska nära braskaminen.

Glasspolning

Levande eld både fascinerar och lugnar. Lågorna är dessutom vackra att betrakta under alla faser, från upptändning till glödskikt.

Därför är det viktigt att glasrutan på en HWAM- eller WIKING-kamin inte blir sotig under förbränningen.

HWAM har utvecklat en funktion som ser till att det konstant strömmar uppvärmd luft över glasrutan för att förhindra att den blir sotig.

Alla HWAM och WIKING braskaminer har glasspolning.

Komfort

En braskamin från HWAM eller WIKING har utvecklats i syfte att skapa god komfort under braskaminens hela livslängd.

Med en HWAM- eller WIKING-kamin innebär komfort följande:

 • Det är lätt att tända en brasa i braskaminen
 • Du behöver inte bekymra dig om inställning av lufttillförseln
 • Braskaminen ställs automatiskt in på optimal, miljöriktig förbränning
 • Den sprider jämn värme under hela förbränningstiden
 • Den har bäst bränsleekonomi
 • Ytterst lite underhåll
 • Inga luktproblem
 • Mycket lättstädad
Unik låssystem

HWAM och WIKINGs braskaminer har ett enkelt och unikt låssystem som säkrar en tättslutande lucka.

Luckan är konstruerad så att den öppnas och stängs vertikalt i en lugn och jämn rörelse. När luckan stängs glider den ljudlöst på plats och är helt tättslutande.Systemet bekräftar HWAMs höga tekniska och innovativa nivå.

Hissluckans vertikala, glidande rörelse minimerar turbulensen i brännkammaren, så att askan inte virvlar ut i rummet när luckan öppnas. Bekvämt för dig för det betyder mindre rengöring runt braskaminen.

 • HWAM 2600
 • HWAM 3100
 • HWAM 3400
 • HWAM 3500
 • HWAM 3600
 • HWAM 3700
 • HWAM 4100
 • HWAM 4200
 • HWAM 4300
 • HWAM 4500
 • HWAM 4600
 • HWAM 5530
 • HWAM I 40/55
 • WIKING Mini
 • WIKING Miro
 • WIKING Luma
HWAM – en unik braskamin
 • Alla braskaminer från HWAM® är av hög kvalitet och tillverkas i Danmark enligt internationella krav och standarder.
 • Alla braskaminer från HWAM® har fem års fabriksgaranti och två års garanti på slitdelar, HWAM® Autopilot™ och HWAM® SmartControl™.
 • Alla braskaminer från HWAM® har designats av välrenommerade danska och internationella formgivare med respekt för stolta designtraditioner. Läs mer om våra formgivare här
 • En braskamin från HWAM® har utvecklats för att optimera värmespridningen så att du får skön komfort när du eldar i braskaminen.
 • Alla braskaminer från HWAM® levereras som standard med HWAM® Autopilot™ såvida du inte köper till vår intelligenta HWAM® SmartControl™.
 • HWAM® Autopilot™ ger dig skön komfort genom att automatiskt reglera lufttillförseln i braskaminen, vilket förbättrar förbränningen.
 • Med HWAM® SmartControl™ får du en intelligent braskamin som du styr via din smarta telefon och som säkerställer optimal förbränning och signalerar när det är dags att lägga på mer ved. Ställ in önskad temperatur via appen (IHS Smart Control”) och njut av friheten.

Du får följande:

 • En braskamin som gör det lätt att tända brasan. Vi rekommenderar att tända brasan uppifrån (top-down-metoden) för att få den mest miljövänliga eldningen.
 • En braskamin som gör att du slipper lägga tid på att ställa in lufttillförseln tack vare vår smarta HWAM® Autopilot™ eller vår intelligenta HWAM® SmartControl™.
 • En braskamin som ställs in automatiskt på den mest optimala och miljövänliga förbränningen tack vare vår smarta HWAM® Autopilot™ eller vår intelligenta HWAM® SmartControl™.
 • En braskamin som sprider jämn värme under hela förbränningstiden.
 • En braskamin med bra bränsleekonomi.
 • En braskamin som kräver ytterst lite underhåll.
 • En braskamin som inte orsakar luktproblem.
 • En braskamin som är mycket lätt att rengöra.
 • Det går att få HWAM® SmartControl™ i de flesta braskaminer från HWAM®.