Hwam
CSR

HWAM A/S har aktivt satt CSR på agendan

Målet med ett tydligt ramverk för CSR-arbetet är att stärka hållbar uppmärksamhet och initiativ som en naturlig del av vardagen i alla delar av organisationen med respekt och hänsyn till miljö, ekonomi och människor.

HWAM:s kärnvärden är att vi uppträder lojalt, ansvarsfullt, trovärdigt och respektfullt i alla avseenden. Det gäller våra relationer som kollegor på arbetsplatsen, i relation till våra kunder och samarbetspartners och i vårt beteende och agerande i både det omgivande samhället och i världen.

HWAM:s ambition är att bit för bit införliva CSR i alla delar av vår verksamhet och se till att vi är inriktade på att möta ökande krav och förväntningar från omvärlden, inklusive ökande regulatoriska krav. Vi vill också kontinuerligt bidra till en ännu högre grad av socialt ansvar, FN:s globala mål för hållbar utveckling och inte minst initiativ i den gröna omställningen.

CSR

Socialt ansvar

De anställda på HWAM

Socialt ansvar handlar mycket om våra medarbetare, som är HWAM:s viktigaste tillgång.

På HWAM prioriterar vi att upprätthålla en hög nivå av säkerhet och hälsa, samt att undvika fysiska och psykiska skador. Trivsel och arbetsmiljö hör därför till våra högst rankade fokusområden när det gäller medarbetarna. 

CSR

HWAM och de globala målen

På HWAM fokuserar vi dagligen på följande 5 globala mål:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

CSR

Grön omställning

Övergången till en grönare och mer hållbar framtid är en pågående process som har sitt ursprung på strategisk nivå och kräver involvering av alla anställda i företagets olika avdelningar.