1. Ägaruppgifte
HWAM A/S
Nydamsvej 53
DK-8362 Hørning
Telefon: +45 86 92 18 33
E-post: info@hwam.com

2. Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller motsvarande för att servern ska kunna känna igen den. I våra cookies sparas inga personuppgifter och de kan inte innehålla virus.

3. Så här tar du bort eller blockerar cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering

4. Syftet med cookies på vår webbplats
• Teknisk funktion för att komma ihåg dina inställningar.
• Trafikmätning för att veta hur många som besöker vår webbplats.

Webbplatsen använder cookies från följande tredje parter som har åtkomst till relevanta cookies:

5. Google Analytics
Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på webbplatsen.

6. Facebook
Webbplatsen använder cookies från Facebook för att vi ska kunna integrera Facebook på vår webbplats.

7. Användning av personuppgifter
Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part, såvida du inte själv uttryckligen samtycker till det, och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har lämnat dessa uppgifter till oss vid registrering, köp eller deltagande i en undersökning etc. Då samlar vi in uppgifter om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, förhållningssätt och kännedom om olika ämnen.

Personuppgifter används för att genomföra det köp eller den tjänst som uppgifterna har samlats in för. Uppgifterna används dessutom för att få större kännedom om dig och övriga användare av webbplatsen. De kan bl.a. användas till undersökningar och analyser vars syfte är att förbättra våra produkter, tjänster och tekniker samt för visning av innehåll och reklam som anpassats till dina intressen och hobbyer.

Kontakt angående personuppgifter
Om du vill få åtkomst till de uppgifter som registrerats om dig hos HWAM A/S ska du kontakta oss på info@hwam.com eller telefon +45 86 92 18 33. Om fel uppgifter har registrerats eller om du har andra invändningar kan du kontakta oss på samma sätt. Du har möjlighet att få information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig och du har enligt personuppgiftslagen rätt att motsätta dig en registrering.

Skydd av personuppgifter
Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter skyddas av sekretess. Vi sparar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som är placerade i kontrollerade utrymmen och våra säkerhetsåtgärder kontrolleras regelbundet för att avgöra om våra användaruppgifter hanteras korrekt och om hänsyn tas till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera absolut säkerhet vid dataöverföring via Internet. Det innebär att det kan finnas risk för att obehöriga kan ta del av information när data skickas och förvaras elektroniskt. Du lämnar alltså ut dina personuppgifter på eget ansvar.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande efterhand som ändamålet de samlades in till har avslutats. Personuppgifter sparas högst 12 månader efter användning.

Den snabba utvecklingen av Internet innebär att vi kan vara tvungna att ändra vår behandling av personuppgifter. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Då ändrar vi givetvis datum för ”senast uppdaterat” längst ner på sidan. I händelse av väsentliga ändringar informerar vi dig i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.

I den mån dina personuppgifter behandlas har du enligt personuppgiftslagen rätt att bli informerad om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller data om dig som behandlas är felaktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att de korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan alltid motsätta dig att uppgifter om dig blir föremål för behandling. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att anmäla behandlingen av uppgifter och data om dig. Anmälan ska skickas till Datainspektionen i enlighet med personuppgiftslagen.