Miljöriktig Värme

Med en braskamin från HWAM kan man med gott samvete tända en brasa därhemma. Förbränning av ved är nämligen en koldioxidneutral process. Veden släpper bara ut samma mängd koldioxid som den skulle göra om den låg och förmultnade i skogen. När man eldar i en braskamin från HWAM är det huvudsakligen vattenånga som släpps ut ur skorstenen, vilket påverkar miljön ytterst lite. Det är resultatet av många års utvecklingsarbete och har lett till att våra braskaminer är så otroligt effektiva att i stort sett all energi utnyttjas.

I dag utvecklar vi på HWAM endast braskaminer som uppfyller de allra strängaste standarderna och redan nu ligger vi under EU-kraven för partikelutsläpp som inte träder ikraft förrän 2022.

Den skonsamma miljöpåverkan förutsätter dock att man eldar rätt i braskaminen. Samtliga braskaminer från HWAM har HWAM® Autopilot™ och WIKING har Automatik™. HWAM® Autopilot™ och Automatik™ reglerar automatiskt lufttillförseln till förbränningen så att eldningen optimeras och vedens brinntid förlängs avsevärt.

Vi strävar alltid efter att göra våra braskaminer ännu effektivare och miljövänligare. Därför genomgår HWAMs braskaminer regelbundet ett antal omfattande provningar för att vi ska kunna fastställa hur de fungerar i olika situationer och vid olika temperaturer och förbränningshastigheter. Det gör vi för att försäkra oss om att braskaminerna uppfyller våra stränga miljökrav i alla tänkbara och otänkbara situationer. Och vi gör det för att försäkra oss om att braskaminen kommer att betyda så mycket som möjligt för användaren och så lite som möjligt för miljön. En HWAM är den självklara braskaminen för båda parter.