HWAM Fördelar

Vi vill framhäva de uppenbara fördelarna med HWAM. Många av fördelarna är unika HWAM-egenskaper utvecklade av designers som ständigt sätter upp nya mål för användarvänlighet, design och prestanda. Därför har HWAM blivit synonymt med arkitektritade braskaminer med enastående funktionalitet – en position som förpliktigar!HWAM® SmartControl™

Med HWAMs automatiska luftreglering HWAM® SmartControl™ får du komfort, en grönare miljö och inte minst en braskamin som påverkar budgeten åt rätt håll.

Men inte nog med det, du får med dig både ingenjören och eldaren hem i din braskamin.

Med vår smarta app HWAM® SmartControl™ på din mobil eller surfplatta ställer du in önskad rumstemperatur – och appen påminner dig när det är dags att lägga på mer ved.

Du behöver bara tända brasan och stänga luckan, sedan ordnar systemet resten åt dig så att du kan ta det lugnt och njuta av lågorna och av värmen.

Varmelagring

Lagring av värme är ett fenomen som vi känner igen från de stora massugnarna, där värmen lagras i teglet som omger brännkammaren.

Vid värmelagring i en braskamin kombineras kaminens förmåga att snabbt och behagligt sprida konvektionsvärmen med massugnens förmåga att lagra värme.

HWAM 3500-serien, HWAM 3650, HWAM 3660 och HWAM 7100-serien är försedda med värmemagasin. Värmemagasinet kan fyllas med många stenar som har stor kapacitet att lagra värmen från braskaminen och sedan långsamt avge den till rummet, även lång tid efter att elden har slocknat. Det gör att man kan dra fördel av såväl braskaminens konvektionsvärme som massugnens värmelagring. Alltihop är inpackat i den snygga HWAM-designen.

Medan man eldar i braskaminen värms stenarna i värmemagasinet upp. När elden i brännkammaren har slocknat fortsätter stenarna att avge den lagrade värmen. På så vis får man kontinuerlig och behaglig värme i rummet, även lång tid efter att elden har slocknat. Provmätningar har visat att stenarna i det lilla värmemagasinet förblir varma i upp till 10 timmar efter den sista eldningen och i det stora värmemagasinet i upp till 14 timmar.

En extra detalj är att HWAM 3500-serien, HWAM 3650, HWAM 3660 och HWAM 7100-serien är försedda med ett reglerhandtag som öppnar eller stänger av tillförseln av konvektionsluft till värmemagasinet. Med stängt konvektionsspjäll håller värmemagasinet kvar den lagrade värmen i stenarna längst, medan värmen sprids snabbast i rummet när konvektionsspjället öppnas.

Material

På HWAM använder vi både plattjärn och gjutjärn vid tillverkningen av våra braskaminer.

Det ger många möjligheter att skapa snygg design och snygg design är något av det vi på HWAM prioriterar högt.

Stål och gjutjärn har olika goda egenskaper och tillsammans gör de det möjligt att tillverka en bra, funktionell braskamin med snygg design.

I viss utsträckning använder vi även gjutjärn i braskaminernas konstruktion. Gjutjärn har bra formstabilitet och hög värmeledningsförmåga. Smältpunkten för stål är 1 600 °C medan den är 1 200 °C för gjutjärn.

Förbränningsluftsystem

Ingen eld utan syre. Så är det bara. Därför måste det finnas en konstant luftström till braskaminen for att du ska få ren och effektiv förbränning i din nya braskamin.

Moderna hus ska vara både energieffektiva och miljövänliga och är följaktligen mycket täta. Visst är det förnuftigt, men det kan vara ett problem om braskaminen ska få tillräckligt mycket luft, vilket är viktigt för att elden ska ta sig ordentligt. Framförallt om det dessutom har installerats värmeåtervinning som cirkulerar luften mekaniskt i rummen i huset. Man kan givetvis öppna ett fönster, men vem har lust att göra det en kall vinterdag bara för att braskaminen ska få luft?

Självklart har HWAM tänkt på detta. Lösningen är ett förbränningsluftsystem som ser till att det är en konstant tillförsel av luft till braskaminen. Med HWAMs förbränningsluftsystem skapas det ett nästan helt slutet kretslopp. Luften som brasan behöver sugs in i braskaminen via röret som går ut i det fria genom ytterväggen. När brasan brinner fortsätter luftströmmen upp genom skorstenen och sluter därmed kretsloppet.

Konvektion

Konvektionskaminer ger ett behagligt inomhusklimat och en jämn temperatur i hela rummet.

Alla braskaminer från HWAM är konvektionskaminer, det vill säga att braskaminen mycket snabbt avger värme efter upptändningen. Värmen sprids av en naturlig luftström och inte genom värmestrålning. Resultatet är ett behagligt inomhusklimat och en jämn temperatur i hela rummet.

En annan fördel är att braskaminens utsida inte blir särskilt varm. Det går alltså att ställa möbler ganska nära braskaminen.

Glasspolning

Levande eld både fascinerar och lugnar. Lågorna är dessutom vackra att betrakta under alla faser, från upptändning till glödskikt.

Därför är det viktigt att glasrutan på en HWAM-kamin inte blir sotig under förbränningen.

HWAM har utvecklat en funktion som ser till att det konstant strömmar uppvärmd luft över glasrutan för att förhindra att den blir sotig.

Alla HWAM braskaminer har glasspolning.

Komfort

En braskamin från HWAM har utvecklats i syfte att skapa god komfort under braskaminens hela livslängd.

Med en HWAM-kamin innebär komfort följande:

  • HWAM® Autopilot™ ser till att det är lätt att tända en brasa i braskaminen.
  • Du behöver inte bekymra dig om inställning av lufttillförseln.
  • Braskaminen ställs automatiskt in på optimal, miljöriktig förbränning.
  • Den sprider jämn värme under hela förbränningstiden.
  • Den har bäst bränsleekonomi.
  • Ytterst lite underhåll.
  • Inga luktproblem.
  • Mycket lättstädad.

Unique Door System

HWAM braskaminer har ett enkelt och unikt låssystem som säkrar en tättslutande lucka.

Luckan är konstruerad så att den öppnas och stängs vertikalt i en lugn och jämn rörelse. När luckan stängs glider den ljudlöst på plats och är helt tättslutande.Systemet bekräftar HWAMs höga tekniska och innovativa nivå.

Hissluckans vertikala, glidande rörelse minimerar turbulensen i brännkammaren, så att askan inte virvlar ut i rummet när luckan öppnas. Bekvämt för dig för det betyder mindre rengöring runt braskaminen.